සන්නිවේදන ඉංජිනේරු විද්‍යාවේදී ෆූරියර් ශ්‍රේණි භාවිතා කරන්නේ ඇයි?
සන්නිවේදන ඉංජිනේරු විද්‍යාවේදී ෆූරියර් ශ්‍රේණි භාවිතා කරන්නේ ඇයි?
Anonim

සන්නිවේදන ඉංජිනේරු ප්‍රධාන වශයෙන් සංඥා සමඟ කටයුතු කරන අතර එම නිසා සංඥා අඛණ්ඩ, විවික්ත, ආවර්තිතා, ආවර්තිතා නොවන සහ බොහෝ වර්ග වලින් සමන්විත වේ.ෆූරියර් පරිවර්තනය කාලය domainsignalin සංඛ්‍යාත වසම පරිවර්තනය කිරීමට අපට උපකාර කරයි. මන්ද එය සංඥාවක සංඛ්‍යාත සංරචක උකහා ගැනීමට අපට ඉඩ සලසයි.

එසේම දැනගන්න, ෆූරියර් මාලාව භාවිතා කරන්නේ කුමක් සඳහාද?

මූලික වශයෙන්, සිව්වන මාලාව වේ පුරුදුව සිටියාකෝසයින් සහ සයින් තරංග අනුව ආවර්තිතා සංඥාවක් නියෝජනය කරයි.

පසුව, ප්‍රශ්නය වන්නේ, අපි ෆූරියර් ශ්‍රේණි සහ ෆූරියර් පරිණාමනය භාවිතා කරන්නේ ඇයි? එම ෆූරියර් මාලාව භාවිතා වේ සංකීර්ණ ඝාතීය විවික්ත එකතුවක් මගින් aperiodicfunction නියෝජනය කිරීමට, අතරෆූරියර් පරිවර්තනය වේ එවිට භාවිතා කරන ලදී සංකීර්න ඝාතීයවල අඛණ්ඩ අධිස්ථාන හෝ අනුකලනය මගින් සාමාන්‍ය, ආවර්තිතා නොවන ශ්‍රිතය නියෝජනය කිරීමට.

මේ සම්බන්ධයෙන්, ෆූරියර් පරිවර්තනය සන්නිවේදනයේ භාවිතා කරන්නේ ඇයි?

යන න්යාය තුළ සන්නිවේදන සංඥාවක් සාමාන්යයෙන් වෝල්ටීයතාවයක් සහ ෆූරියර් පරිවර්තනය සංඥා සහ එහි විවිධ වසම්, එය විවිධ හරහා ගමන් කරන විට එය හැසිරෙන ආකාරය පිළිබඳ අභ්‍යන්තර දසුනක් අපට සපයන අත්‍යවශ්‍ය ගණිතමය මෙවලමසන්නිවේදන නාලිකා, පෙරහන් සහ ඇම්ප්ලිෆයර් සහ එය විවිධ විශ්ලේෂණය කිරීමට ද උපකාරී වේ

ෆූරියර් මාලාවේ වර්ග මොනවාද?

හතර වෙනස් ෆූරියර් පරිවර්තනයේ ආකාර.සියල්ල කලින් සාකච්ඡා කළා ෆූරියර් මාලාව විවිධ ප්‍රසාරණයන් සහ පරිවර්තනයන් වර්ග සංඥා (ආවර්තිතා, aperiodic, අඛණ්ඩ, විවික්ත) වෙනස් ලෙස සැලකිය හැකආකෘති(විශේෂ අවස්ථා) එකම ෆූරියර් පරිවර්තනය, සහ එමගින් ඒකාබද්ධ.

මාතෘකාව මගින් ජනප්රියයි