තිරිංග හෝස් තද කිරීම ආරක්ෂිතද?
තිරිංග හෝස් තද කිරීම ආරක්ෂිතද?
Anonim

නැත කලම්ප off the හෝස් ඔබ එය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට සැලසුම් කරන්නේ නම් මිස. ඔබට අවම වශයෙන් පිටුපසින් ලේ ගැලීමට සිදුවනු ඇත තිරිංග.

ඒ හා සමානව, ඔබ අසනු ඇත, නරක තිරිංග හෝස් හේතුව කුමක් විය හැකිද?

a හි කාන්දුවක් හෝ ඉරිතැලීමක් තිබේ නම් තිරිංග හෝස්, තරල නැතිවීම හේතු වනු ඇත පීඩනය පහත වැටීම (වෙනත් වචන වලින්, the තිරිංග ඔබට ඒවා අවශ්‍ය වූ විට එහි නොසිටිනු ඇත). කාන්දු වීමේ තවත් අනතුරක් හෝස් යන්නයි තිරිංග තරලය විඛාදන, ඒ නිසා බිංදු හේතු විය හැක ඔබේ මෝටර් රථයේ වෙනත් ස්ථානයකට හානි.

එසේම දැනගන්න, මෝටර් රථයක තිරිංග හෝස් කීයක් තිබේද? හෝස් දෙකක්

ඉහතට අමතරව, තරල නැති නොවී තිරිංග කැලිපරයක් ඉවත් කරන්නේ කෙසේද?

භාවිතා කරමින් a රේඛාව යතුර හෝ රැට්චෙට්, දිගුව සහ ලක්ෂ්‍ය හයක සොකට්, ලිහිල් කර පිටුපසට තද කරන්න තිරිංග සොඬ නළය තදින්, වැළැක්වීම සඳහා ප්රමාණවත්ය තිරිංග තරල පාඩුව. හෝස් එක ආරක්‍ෂා කරන බෝල්ට් එකේ හිස වට කිරීම වැළැක්වීමට මෙහි සාමාන්‍ය යතුරක් භාවිතා කිරීමෙන් වළකින්න. එවිට, ලිහිල් හා ඉවත් කරන්න එම කැලිපරය සවි කරන බෝල්ට්.

තිරිංග රේඛා ප්රතිස්ථාපනය කිරීමට කොපමණ මුදලක් වැය වේද?

එම සාමාන්ය පිරිවැය සඳහා තිරිංග රේඛාව ආදේශනය $211 සහ $324 අතර වේ. කම්කරු වියදම් $40 සහ $51 අතර ඇස්තමේන්තු කර ඇති අතර කොටස් $171 සහ $273 අතර මිල වේ. ඇස්තමේන්තු කරන්න කරයි බදු සහ ගාස්තු ඇතුළත් නොවේ.

මාතෘකාව මගින් ජනප්රියයි