ලෝහවල පොදු ලක්ෂණ තුනක් මොනවාද?
ලෝහවල පොදු ලක්ෂණ තුනක් මොනවාද?
Anonim

ලෝහවල ලක්ෂණ තුනක් ඒවායේ හොඳ සන්නායකතාවය, සුමට බව සහ දිලිසෙන පෙනුමයි. ෙලෝහ තාපය හා විදුලිය හොඳ සන්නායක වේ, පසුව, ලෝහවල සාමාන්‍ය ලක්ෂණ මොනවාදැයි කෙනෙකුට ඇසිය හැකිය.

ලෝහ දිලිසෙන, නම්‍යශීලී, ඇලෙන සුළු, හොඳ සන්නායක වේ තාපය සහ විදුලිය. අනෙකුත් ගුණාංග ඇතුළත් වේ: ප්රාන්තය: කාමර උෂ්ණත්වයේ දී ද්රව වන රසදිය හැර, ලෝහ කාමර උෂ්ණත්වයේ ඝන ද්රව්ය වේ (උණුසුම් දිනවල ගැලියම් ද්රව වේ).

තවද, ලෝහයක ලක්ෂණයක් නොවන්නේ කුමක්ද? ප්ලැටිනම්, පැලේඩියම්, රන් සහ රිදී ඉතා අඩු ප්‍රතික්‍රියාශීලී සංයෝග වේ. එම ලෝහ ඒවා සාමාන්‍යයෙන් මැලිය හැකි සහ ductile ස්වභාවයෙන් යුක්ත වන අතර එයින් අදහස් වන්නේ ඒවා වයර් සහ පත්‍ර බවට පරිවර්තනය කළ හැකි බවයි. බිඳෙනසුලු ද්රව්ය සිදු කරයි නැහැ මේවා අයිති කරගන්න ලක්ෂණ එබැවින් බිඳෙනසුලු බව ය ලක්ෂණයක් නොවේ වල ලෝහ.

එසේම ප්‍රශ්නය වන්නේ, ලෝහවල ලක්ෂණ 5 මොනවාද?

  • හොඳ විදුලි සන්නායක සහ තාප සන්නායක.
  • මැලිය හැකි - තුනී තහඩු වලට පහර දිය හැකිය.
  • ඩක්ටයිල් - කම්බි වලට දිගු කළ හැකිය.
  • ලෝහමය දීප්තිය ඇති.
  • සිහින් පත්‍රයක් මෙන් පාරාන්ධය.
  • කාමර උෂ්ණත්වයේ දී ඝන (Hg හැර).

ලෝහවල ඇති ගුණාංග 10 මොනවාද?

ලෝහවල භෞතික ගුණාංග 10 ක්

  • ලෝහ මැලිය හැකි ය:- සියලුම ලෝහ තුනී තහඩු වලට මිටියකින් පහර දිය හැක උදා. රන්, රිදී ඇලුමිනියම් ආදිය.
  • ලෝහ නම්යශීලී වේ:- ලෝහ සිහින් කම්බි වලට දිගු කළ හැකිය.
  • ලෝහ යනු තාපයේ සහ විදුලියේ හොඳ සන්නායක වේ:- සියලුම ලෝහ හොඳ තාප සන්නායක වේ.

මාතෘකාව මගින් ජනප්රියයි