විෂම Zeeman බලපෑම යනු කුමක්ද?
විෂම Zeeman බලපෑම යනු කුමක්ද?
Anonim

සාමාන්‍ය එකක් Zeeman බලපෑම පරමාණුවක වර්ණාවලි රේඛාව චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් යටතේ රේඛා තුනකට බෙදෙන විට නිරීක්ෂණය කෙරේ. ඇන් විෂම Zeeman බලපෑම වර්ණාවලි රේඛාව පේළි තුනකට වඩා බෙදෙන්නේ නම් නිරීක්ෂණය කෙරේ. තාරකා විද්යාඥයින්ට භාවිතා කළ හැකිය Zeeman බලපෑම තරු වල චුම්බක ක්ෂේත්‍ර මැනීමට.

එසේම දැනගත යුතු වන්නේ, සාමාන්‍ය සහ විෂම Zeeman බලපෑම යනු කුමක්ද?

සාමාන්‍ය සහ විෂම Zeeman බලපෑම: සීමන්පරමාණුවක් (හෝ ආලෝක ප්‍රභවයක්) බාහිර චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක තැබූ විට, එය නිකුත් කරන පරමාණුක වර්ණාවලි රේඛා ධ්‍රැවීකරණය වූ සංරචක කිහිපයකට බෙදී යන බව නිරීක්ෂණය විය. මේ බලපෑම පරමාණුක වර්ණාවලි රේඛාවල චුම්භක ක්ෂේත්‍රය ලෙස හැඳින්වේ Zeemaneffect.

Zeeman ආචරණය වැදගත් වන්නේ ඇයි? සීමන් අන්තර්ක්‍රියා මෙම ශක්ති මට්ටම් විස්ථාපනය මගින් ඒකාකාර පරතරයකින් යුත් ගුණිතයක් ලබා දෙයි බෙදීම ලෙස හඳුන්වන වර්ණාවලි රේඛාවල Zeeman බලපෑම. ඉලෙක්ට්‍රෝන භ්‍රමණ කෝණික ගම්‍යතාව දෙගුණ කිරීමේ සාධකය පැමිණෙන්නේ එය චුම්භක චුම්භකත්වය නිපදවීමට දෙගුණයක් ඵලදායී වන බැවිනි.

මේ ආකාරයෙන්, විෂම Zeeman බලපෑමට හේතුව කුමක්ද?

එම Zeeman බලපෑම වේ බෙදීම ශක්තිමත් චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ඉදිරියේ පරමාණුවක වර්ණාවලි රේඛා. එම බලපෑම චුම්බක ක්ෂේත්‍රය නිසා ඉලෙක්ට්‍රෝනෝබිටල්වල විකෘති වීම නිසා ය. එම (සාමාන්ය)Zeeman බලපෑම ලොරෙන්ට්ස් පුරෝකථනය කළ පරිදි සම්භාව්‍ය ලෙස තේරුම් ගත හැකිය.

රසායන විද්‍යාවේ Zeeman බලපෑම යනු කුමක්ද?

Zeeman බලපෑම වේ බෙදීම වර්ණාවලියේ මූලාශ්‍රය චුම්බක ක්ෂේත්‍රයට නිරාවරණය වන විට වර්ණාවලියක ඇති රේඛා. එම Zeeman බලපෑම පරමාණුවල ශක්ති මට්ටම් නිර්ණය කිරීමට භෞතික විද්‍යාඥයින්ට උපකාර කර ඇත. තාරකා විද්‍යාවේදී, ද Zeemaneffect සූර්යයාගේ සහ අනෙකුත් තාරකාවල චුම්භක ක්ෂේත්‍රය මැනීම සඳහා භාවිතා වේ.

මාතෘකාව මගින් ජනප්රියයි