ඔබ 20 දක්වා ගණන් කරන්නේ කෙසේද?
ඔබ 20 දක්වා ගණන් කරන්නේ කෙසේද?
Anonim

අදහස කණ්ඩායම සඳහා ය විස්ස දක්වා ගණන් කරන්න, එක් පුද්ගලයෙක් වරකට එක අංකයක් පවසයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ආරම්භ කළ හැකිය ගණන් කරන්න. එවිට වෙනත් පුද්ගලයෙක් ඊළඟ අංකය කියයි - නමුත් පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු හෝ වැඩි ගණනක් එකවර කතා කිරීමට සිදුවුවහොත්, ගණන් කිරීම මුල සිට නැවත ආරම්භ කළ යුතුය.

මෙහි, ශුන්‍යය ධන නිඛිලයක් ද?

ඇන් පූර්ණ සංඛ්යාව 0 ට වඩා වැඩි විය හැකි පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් ලෙස හැඳින්වේ ධනාත්මක, හෝ 0 ට අඩු, සෘණ ලෙස හැඳින්වේ. ශුන්ය ද නොවේ ධනාත්මක සෘණවත් නොවේ. දෙක පූර්ණ සංඛ්යා ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවන්හි මූලාරම්භයේ සිට එකම දුර ප්‍රතිවිරුද්ධ ලෙස හැඳින්වේ.

එසේම දැනගන්න, අංක 20 අධ්‍යාත්මික වශයෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? එම අර්ථය වල අංක 20 බලගැන්වීම වේ. මේක දිගටම බැලුවොත් ගණන, එය ඔබ විසින්ම යමක් කිරීමට ඔබට වඩා හැකියාව ඇති බවට ලකුණක් වන අතර, ඔබ ඔබේ හදවත සහ මනස යොමු කරන සෑම දෙයකම ඔබ සාර්ථක වනු ඇත. දේවදූතයා අංක 20 විශ්වය ඔබගේ සැලසුම්, තීරණ සහ ක්‍රියාවන් අනුමත කරන බවට සාක්ෂියකි.

දෙවනුව, ශුන්‍යය ස්වාභාවික සංඛ්‍යාවක් ද?

ශුන්ය ධන හෝ සෘණ අගයක් නැත. කෙසේවෙතත්, ශුන්ය සමස්තයක් ලෙස සැලකේ ගණන, එය නිඛිලයක් බවට පත් කරයි, නමුත් අවශ්‍ය නොවේ a ස්වභාවික අංකය. ඔවුන් ධනාත්මක, සම්පූර්ණ විය යුතුය අංක. ශුන්ය ධනාත්මක හෝ ඍණාත්මක නොවේ.

ගණිතයේ සංයුක්ත අංකයක් යනු කුමක්ද?

සංයුක්ත අංකය ප්‍රථමික නොවන (එනම්, 1 සහ තමා හැර වෙනත් සාධක ඇති) ධන නිඛිලයකි. පළමු කිහිපයක් සංයුක්ත සංඛ්යා (සමහර විට කෙටියෙන් "සංයුක්ත" ලෙස හැඳින්වේ) 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, බව සලකන්න ගණන 1 යනු දෙකම නොවන ලෙස සැලකෙන විශේෂ අවස්ථාවකි සංයුක්ත හෝ අගමැති නොවේ.

මාතෘකාව මගින් ජනප්රියයි