ඛනිජවල විවිධ ස්ඵටික හැඩයන් ඇත්තේ ඇයි?
ඛනිජවල විවිධ ස්ඵටික හැඩයන් ඇත්තේ ඇයි?
Anonim

ඛනිජ ස්ඵටික බොහෝ වල ආකෘතිය විවිධ හැඩයන් සහ ප්රමාණ. ඒ ඛනිජ පරමාණු සහ අණු වලින් සෑදී ඇත. පරමාණු සහ අණු ඒකාබද්ධ වන විට, ඒවා විශේෂිත රටාවක් සාදයි. අවසාන හැඩය හි ඛනිජ මුල් පරමාණුක පරාවර්තනය කරයි හැඩය.

මෙය සැලකිල්ලට ගනිමින්, ඛනිජවල ස්ඵටික වෙනස් වන්නේ කෙසේද?

සඳහා ඛනිජ පිහිටුවීමට a ස්ඵටික, එය වර්ධනය වීමට ඉඩ අවශ්ය වේ. ප්රමාණවත් ඉඩක් සහිතව, ස්ඵටික විශාල නිෂ්පාදනය සඳහා කණ්ඩායම් වශයෙන් වර්ධනය වේ ස්ඵටිකරූපී ව්යුහයන්. නමුත් සියල්ලම නොවේ ස්ඵටික පැතලි මතුපිට එකම රටාවක් ඇත. සමහරක් ස්ඵටික කැට වල හැඩය ඇත.

එසේම දැනගන්න, ඛනිජ ස්ඵටික හැඩය යනු කුමක්ද? සාරාංශයක් ලෙස, පුරුද්ද, හෝ දෘශ්යමාන වේ හැඩයස්ඵටික, හඳුනා ගැනීමට උපකාර කිරීමට භාවිතා කළ හැකි භෞතික දේපලකි ඛනිජ. සමහරක් ස්ඵටික ඒවා නිත්‍ය බහුඅස්‍ර ඇති බැවින් euhedral වේ ව්යුහය. Euhedral පුරුදුවලට දියමන්ති වැනි අෂ්ටාශ්‍රිත, ගාර්නට් වැනි දොදක, සහ හැලයිට් සහ ගැලීනා වැනි ඝනක ඇතුළත් වේ.

එසේම විවිධ ඛනිජ වලින් සෑදෙන ස්ඵටික සමානද?

සරලව කිව්වොත් ඒ ස්ඵටික යනු විවිධ ස්වභාවික ද්‍රව්‍ය වලින් සෑදුනු ව්‍යුහයක් වන අතර a ඛනිජ එයම ද්රව්යයකි. දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් ඛනිජ ද්රව්ය ඇත්ත වශයෙන්ම තිබිය හැක එකම රසායනික සංයුතිය සහ එය පැමිණෙන විට සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වේ ස්ඵටික ව්යුහය. මේවා බහුරූපී ලෙස හැඳින්වේ.

ස්ඵටික පැමිණෙන්නේ කුමන හැඩතලවලින්ද?

හතක් ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ හැඩ, හෝ "පද්ධති" තුලට ස්ඵටික හැක ආකෘතිය. ඒවාට cubic, hexagonal, tetragonal, orthorhombic, monoclinic සහ triclinic ඇතුළත් වේ.

මාතෘකාව මගින් ජනප්රියයි