ජීව විද්‍යාවේ ජාන ප්‍රතිසංයෝජනය යනු කුමක්ද?
ජීව විද්‍යාවේ ජාන ප්‍රතිසංයෝජනය යනු කුමක්ද?
Anonim

ජාන නැවත එකතු කිරීම (ලෙසද හැඳින්වේ ජානමය නැවත සකස් කිරීම) යනු හුවමාරුවකි ජානමය විවිධ ජීවීන් අතර ද්‍රව්‍යයක් වන අතර එය දෙමව්පියෙකුගෙන්ම දක්නට ලැබෙන ගතිලක්ෂණවලට වඩා වෙනස් වන ගතිලක්ෂණ සමඟින් පැටවුන් බිහි කිරීමට හේතු වේ.

මෙය සලකා බලන විට ජීව විද්‍යාවේ ප්‍රතිසංයෝජනය යනු කුමක්ද?

මයෝසිස් තුළ නැවත එකතු වීම. නැවත එකතු කිරීම ඩීඑන්ඒ කොටස් කැඩී නව ඇලිලීස් සංයෝජන නිපදවීම සඳහා නැවත ඒකාබද්ධ කරන ක්‍රියාවලියකි. මේ නැවත සංයෝජනය ක්රියාවලිය විවිධ ජීවීන්ගේ DNA අනුපිළිවෙලෙහි වෙනස්කම් පිළිබිඹු කරන ජාන මට්ටමේ ජාන විවිධත්වය නිර්මාණය කරයි.

තවද, ජාන ප්‍රතිසංයෝජන ක්‍රියාවලිය කුමක්ද? ජාන නැවත එකතු කිරීම සංකීර්ණ වේ ක්රියාවලිය එයට සමජාතීය DNA කෙඳි දෙකක් පෙළගැස්වීම, එක් එක් නූල නිවැරදිව කැඩීම, කෙඳි දෙක අතර DNA කොටස් සමාන හුවමාරුව සහ ligases නම් එන්සයිමවල ක්‍රියාකාරිත්වය හරහා ප්‍රතිඵලයක් ලෙස නැවත ඒකාබද්ධ වූ DNA අණු මුද්‍රා තැබීම ඇතුළත් වේ.

යමෙක් ඇසිය හැක, ජානමය ප්‍රතිසංයෝජනයේ උදාහරණයක් යනු කුමක්ද?

සාමාන්ය හෝ සමජාතීය නැවත සංයෝජනය ඩිප්ලොයිඩ් ජීවීන්ගේ සමජාතීය වර්ණදේහ වැනි ඉතා සමාන අනුපිළිවෙලක DNA අණු අතර සිදු වේ. යහපත උදාහරණ l වැනි සමහර බැක්ටීරියාභක්ෂක බැක්ටීරියා වර්ණදේහයකට ඒකාබද්ධ කිරීම සහ ඉමියුනොග්ලොබියුලින් නැවත සකස් කිරීම සඳහා පද්ධති වේ. ජාන පෘෂ්ඨවංශික සතුන් තුළ.

ජාන ප්‍රතිසංයෝජන ක්‍රම 3 මොනවාද?

කෙසේ වෙතත්, බැක්ටීරියා සොයාගෙන ඇත ක්රම ඔවුන්ගේ වැඩි කිරීමට ජානමය හරහා විවිධත්වය නැවත ඒකාබද්ධ කිරීමේ ක්‍රම තුනක්: සම්ප්රේෂණය, පරිවර්තනය සහ සංයෝජන.

මාතෘකාව මගින් ජනප්රියයි